ArcGIS Desktop 10.5 [Full] One2up พร้อมวิธีติดตั้ง จัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ตัวเต็มถาวร ล่าสุดJun2017

arcgis-desktop-10.3.1

ดาวน์โหลดโปรแกรม ArcGIS for Desktop 10.5.0.6491 โปรแกรมทำแผนที่ ฟรี (สำหรับใช้เพื่อการศึกษา) | 994MB

โปรแกรม ArcGIS คือชุดโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งใช้ในการจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา ฯลฯ สร้างและจัดจําหน่ายโดยบริษัท ESRI จํากัด ArcGIS เป็นระบบที่สมบูรณ์สำหรับการออกแบบ และการจัดการแก้ปัญหาผ่านโปรแกรม โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์ลึกและยากได้มากขึ้น

Loading...

ArcGIS for Desktop คือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนโน๊ตบุ๊ค หรือ แล็ปท็อปส์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง จัดเก็บ รวมถึงใช้ในการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลเชิงธุรกิจสำหรับใช้ในการตัดสินใจ เพื่อประหยัดงบประมาณ เวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และยังแบ่งปันข้อมูลให้ผู้ได้รับผบกระทบ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อีกด้วย

สามารถสร้าง แก้ไข วิเคราะห์ จัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลได้ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยการใช้เครื่องมือของ ArcGIS for Desktop จะช่วยปรับเปลี่ยนข้อมูลที่หลากหลายในองค์กรให้เป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ นำไปใช้ในการตัดสินใจได้จริง

ArcGIS for Desktop สามารถเพิ่มคุณค่าให้องค์กรธุรกิจ และนำไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยการสร้างโซลูชันการทำแผนที่ เพื่อการจัดการทรัพย์สิน จัดสรรทรัพยากร และวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ รวมถึงการวัดผลการดำเนินงาน

ArcGIS for Desktop เป็นการวิเคราะห์บนพื้นฐานการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยการทดสอบสมมุติฐาน และมุ่งเน้นไปที่ผลรับ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นคำตอบที่ได้จึงเป็นข้อเท็จจริง ไม่ใช่ความคิดเห็น หรือการคาดคะเน

ArcGIS for Desktop ช่วยให้องค์กรธุรกิจมองภาพใหญ่ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากสามารถทำความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์แนวโน้ม ช่วยคาดการณ์อนาคต และจัดอันดับผลที่จะเกิดขึ้นได้
ArcGIS ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างกว้างขวาง องค์ประกอบของ Desktop GIS ของ ArcGIS ประกอบด้วย ArcView ArcEditor  ArcInfo
การเลือกใช้งานซอฟแวร์ตัวใดตัวหนึ่งนั้นขึ้นอยู่ความต้องการขององค์กรนั้น ๆ ที่จะเลือกนำ ไปใช้งานให้เหมาะสม สำหรับ Arcview ความสามารถเพียงเรียกดูข้อมูลที่ถูกจัดการภายใต้ ArcSDE แต่ ArcEditer กับ ArcInfo เท่านั้นที่สามารถปรับแก้ข้อมูลได้ภายใต้ ArcSDE ซึ่งเป็นซอฟแวร์แบบ Client / Server มีความสามารถจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นลักษณะ DBMS (Database Management Systems)

 

4

 

ระบบปฏิบัติการ : Windows XP/ 7 / 8 and 8.1 / Windows 10
License : Shareware
ภาษา : English
ขนาด : 994MB
ประเภทไฟล์ : RAR
เวอร์ชั่น : 10.5.0.6491
รหัสผ่าน : mawto
ผู้อัพโหลด : MWTS0ft
สถานะ : ทดสอบแล้ว
ยาแก้ไอ : Crack
วิธีการติดตั้ง : มี
ปรับปรุงเมื่อ : 29/06/2017

ดาวน์โหลดที่นี่

Loading...